Ergonomische bureaustoel

Dat de hele dag zitten niet hetgeen is waar het menselijk lichaam op gebouwd is moge duidelijk zijn. Voldoende beweging en afwisseling tussen zitten en staan is van groot belang. Zeker wanneer u in het dagelijks leven veel achter een bureau werkt is het noodzaak aandacht te schenken aan het beperken en waar mogelijk tegengaan van lichamelijke klachten.

Maak gebruik van een goede ergonomische bureaustoel die voldoet aan de eisen NEN 1335 of NPR 1813. Echter is niet alleen de keuze voor een ergonomische stoel belangrijk. Het juist gebruik van een ergonomische bureaustoel is minstens zo belangrijk.

Wij adviseren u graag over een goede zithouding. Vraag geheel vrijblijvend naar de beste zithouding.

Lichamelijke klachten die op kunnen treden bij een verkeerde zithouding.

Onderschat de impact van een verkeerde zithouding niet. Binnen organisaties kan dit leiden tot een verhoogd ziekteverzuim of productiviteitsverlies. Redenen hiervan kunnen zijn: rugklachten, schouderklachten en nekklachten. Het comfort van een werkplek kan naast het gebruik van een ergonomische bureaustoel worden verhoogd door voldoende bewegingsvrijheid. Het is daarom raadzaam om uw werkplek uit te rusten met een zit/sta bureau.

Ergonomie

Binnen de ergonomieleer zijn vier soorten ergonomie te onderscheiden, namelijk fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie, taalergonomie en organisatie ergonomie. Fysieke ergonomie heeft zoals de naam al doet vermoeden betrekking op de menselijke anatomie, antropometrie (menselijke afmetingen en verhoudingen) en fysiologie (verrichtingsleer). Hierbij kan worden gedacht aan de werkhouding die men aanneemt, de indeling van de werkplek en repeterende bewegingen.

Bij cognitieve ergonomie is vooral sprake van mentale processen zoals de manier waarop men dingen interpreteert en reacties in de samenhang tussen mens en systeem. Denk hierbij aan geestelijke werklast, stress en de mate van interactie met computers.

Taalergonomie gaat over de verhoudingen tussen de manier waarop teksten tekstueel zijn opgebouwd en de typografie en uitlijning van de tekst.

De vorm organisatie-ergonomie heeft betrekking op de optimalisatie van organisatiestructuren en bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan organisatorische aspecten als werktijden en omgang met collega’s.

(Bron paragraaf Ergonomie: Arboportaal.nl, z.d.)

Wilt u meer weten over ergonomie en de daarbij behorende richtlijnen? Lees meer over ergonomie op de door de Rijksoverheid gepubliceerde site arboportaal.nl.